Hydroizolácia strechy

Proti zamedzeniu prenikania vody do stavebnej konštrukcie a vnútorných priestorov objektu sa používa hydroizolácia. Dôležitým prvkom, ktorý treba zabezpečiť pri plochých strechách je správne odtekanie vody, ktorá by mohla poškodzovať strešnú konštrukciu. Z tohto dôvodu je potrebné na základe zaťaženia vybrať správny a kvalitný hydroizolačný systém. Na hydroizoláciu strešného plášťa naša firma používa hydroizolačné systémy popredného výrobcu hydroizolačných materiálov FATRAFOL.

Naše strešné systémy FATRAFOL-S sú určené pre všetky konštrukčné riešenia plochých a mierne šikmých striech, t.j. pre strechy:
 • jednoplášťové i dvojplášťové,
 • vetrané i nevetrané,
 • s tepelne izolačnou vrstvou pod i nad krytinou,
 • sklonité i bezspádové
 • pre strechy nepochôdzne, pochôdzne, pojazdné, s násypom kameniva alebo zeminy a pod.


PREDNOSTI STREŠNÝCH HYDROIZOLAČNÝCH FÓLIÍ FATRAFOL:
 • Vynikajúca odolnosť poveternostným vplyvom
 • Štruktúrna pevnosť a odolnosť proti mechanickému namáhaniu
 • Veľmi dobrá chemická odolnosť agresívnym vplyvom ovzdušia
 • Vysoká priepustnosť pre vodné pary
 • Odolnosť proti prerastaniu koreňov rastlín
 • Vynikajúca zvariteľnosť a spracovateľnosť
 • Minimálne priťaženie nosnej konštrukcie strechy
 • Minimálne požiarne zaťaženie objektu
 • Hygienická a ekologická nezávadnosť
X