Obnova spoločenských priestorov

Pod pojmom obnova spoločných priestorov rozumieme maľovanie pivničných, vestibulových priestorov, vymaľovanie výťahovej šachty a obnova pochôdzných častí.

 

 

 

 

 

 

X