Zateplenie obvodového plášťa

Zateplenie obvodového plášťa budovy je z hľadiska úspor spolu so zateplením strechy najdôležitejšou časťou obnovy bytového domu. Veľká plocha obvodového plášťa má za následok vysoké tepelné straty. Veľmi dôležitým faktorom pri jeho zatepľovaní kontaktnými zatepľovacími systémami je správny výber hrúbky a typu izolantu. Hrúbku a typ izolantu stanovuje projektant, je teda potrebné jeho výberu venovať veľkú pozornosť. Typ izolantu závisí tiež od umiestnenia izolácie, nakoľko na niektorých miestach je nutné použiť z hľadiska protipožiarnej ochrany a predpisov nehorľavé materiály – minerálnu vlnu. Nakoľko sa jedná o najviac viditeľnú časť bytového domu, je dôležité vytvorenie kvalitnej povrchovej úpravy či už z estetického, či funkčného hľadiska.Konkrétne sa jedná o kontaknté zatepľovacie systémy renomovaných výrobcov:

  • Weber
  • BAUMIT
  • STO
  • PCI
X