Výmena výťahov

Výmena, prípadne modernizácia výťahov je dobrým krokom z hľadiska ekonomickosti prevádzky, zvýšenia bezpečnosti prevádzky a v neposlednom rade zvýšením komfortu obyvateľov. Zastarané, často poruchové výťahy v starších bytových domoch často potrebujú nemalé investície.

Pred samotnou obnovou bytového domu je vhodným krokom prizvať si skúseného odborníka, ktorý je schopný reálne zhodnotiť stav výťahu, vytvoriť revíznu správu podľa platných noriem a navrhnúť najvhodnejší spôsob jeho obnovy – modernizáciu, prípadne jeho výmenu.

Naša spoločnosť zabezpečuje v rámci obnovy bytového domu zhodnotenie stavu, revíziu, modernizácie, výmeny výťahov podľa požiadaviek zákazníka, záručný a pozáručné servis. Používame výťahy viacerých popredných výrobcov z hľadiska kvality a ceny len overených značiek.
X