Výmena rozvodov

Pri obnove bytového domu je veľmi dôležité venovať zvýšenú pozornosť okrem zovňajšku aj na oko skrytým, z estetického hľadiska zanedbateľným systémom bytového domu – zvislým a ležatým rozvodom. Zanedbanie údržby alebo výmeny jednotlivých komponentov kanalizačných, vodovodných, elektrických, plynových rozvodov, či rozvodov kúrenia, môže viesť k ich havarijnému stavu a v krajných prípadoch k ohrozeniu života obyvateľov bytového domu. Zastarané a neudržiavané „stupačky“ v bytovom dome sú často na pokraji svojej životnosti a havarijného stavu. Prejavujú sa netesnosťami, nízkym prietokom a v niektorých prípadoch hlukom. Na stav a zanášanie rozvodov má veľký vplyv najmä kvalita vody.

Pri výmene rozvodov najčastejšie používame systémy od popredného svetového výrobcu REHAU. Všetky výrobky tejto firmy majú svoju dlhoročnú tradíciu a sú vyrábané z ohľadom na zachovanie čo najvyšších štandardov kvality, bezpečnosti a hospodárnosti.

ROZVODY PITNEJ VODY A KÚRENIA
Pri výmene rozvodov pitnej vody používame systém REHAU RAUTITAN. Systém na inštalácie pitnej vody RAUTITAN od REHAU ponúka ideálne riešenie systému vysokokvalitných rúr a fitingov. Tvarovo stabilné a pružné univerzálne rúry RAUTITAN v kombinácii s vynikajúcou spojovacou technikou pomocou násuvnej objímky z polymérových aj kovových materiálov a premysleným systémom príslušenstva ponúkajú správne riešenie v každej náročnej situácii. Systém RAUTITAN je presvedčivý v oblasti inštalácií pitnej vody celosvetovo už po celé desaťročia svojou nespornou hygienickosťou, dlhodobou spoľahlivosťou a jednoduchou montážou.

KANALIZAČNÉ POTRUBIA
Systém RAUPIANO PLUS spĺňa najnáročnejšie požiadavky na odhlučnenie podľa VDI 4100 a výrazne eliminuje rušivé zvuky z kanalizácie. Pri hlučnosti menej ako 20 dB(A) spĺňa systém už dnes nároky zajtrajška. Tri funkčné vrstvy zaisťujú spoľahlivý odtok, absorbujú hluk a potrubie možno bez obáv klásť aj pri teplote -10 °C Hydraulicky optimalizované tvarovky zabezpečujú optimálny odtok a jeho nízku hlučnosť Špeciálne patentované upevňovacie prvky účinne eliminujú hluk šírený hmotou Zosilnené steny kolien sa postarajú o väčšiu hmotu tam, kde je to na eliminovanie hluku najviac potrebné

PLYNOVÉ ROZVODY
Ako materiál na výmenu plynových rozvodov sa používa kov.

HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACEJ SÚSTAVY
Podmienky vyregulovania hydraulickej sústavy rieši zákon č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti), ktorý bol prijatý uznesením Národnej rady Slovenskej republiky 4. 11. 2008. Zákon nadobudol účinnosť 1. 1. 2009 s tým, že jeho ustanovenia je nutné splniť do 31. 12. 2013. Z pohľadu zákonných povinností uvedených v citovanom zákone je dôležité splniť si povinnosť uloženú v § 6, ktorou sa ustanovujú povinnosti pri spotrebe energie v budovách. Zákon uvádza, že povinnosť zabezpečiť a udržiavať hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu v budove – bytovom dome má len vlastník veľkej budovy. Pod veľkou budovou sa v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov rozumie budova, ktorej celková úžitková plocha je väčšia ako 1 000 m2. Zákon č. 476/2008 Z. z. ukladá vlastníkom bytových a nebytových priestorov v bytovom dome povinnosť, aby zabezpečili a udržiavali hydraulicky vyregulovanú vykurovaciu sústavu. Hydraulickým vyregulovaním sa zabezpečuje, aby boli všetky vykurované miesta za každých podmienok zásobované primeraným množstvom teplej vody. Pri určovaní tepelných prietokov sa vychádza z tepelných strát jednotlivých miestností. Ako je teda zrejmé, po zateplení bytového domu je potrebné, z dôvody zmeny tepelných strát, vykonať hydraulické vyregulovanie sústavy, aj keď bola vyregulovaná pred zateplením.
X